Aylak Mutfak

Aylak Mutfak

Müşterek, sürdürülebilir ve eşitlikçi.

Aylak Mutfak gıdanın tohumdan sofraya olan yolculuğunun; müşterek, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir anlayışla dönüşmesine ortak olmayı amaçlayan bir hareket.
Çağımızda yaşanan çok boyutlu toplumsal sorunlardan ikisinin, ekolojik kriz ve eşitsizlikler olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için eşitsizliklerin azaltılması, dayanıklı şehirler ve toplulukların oluşturulması ve sorumlu üretim-tüketim alışkanlıkları yaratılması için, gıda sistemi özelindeki sorunlara odaklanıyoruz. Kentin ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının, gıda sistemindeki sorunlardan ayrı düşünülemez olduğu kanaatindeyiz. Birbiriyle ilişkili sorunlara onarıcı ve yenileyici çözümler geliştirilmesi için İzmir’de içinde yaşadığımız coğrafyayla uyumlu, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gıda sistemi dönüşümünü tetiklemeyle hazırlanıyoruz.

Aylak Mutfak, gıdanın tohumdan sofraya sürdürülebilir ve eşitlikçi bir şekilde ulaşmasının müşterek bir hareket ile mümkün olduğu inancıyla, yerel aktörleri bir araya getirerek savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkıyor. Hedefimiz, kentteki tüm gıda aktörlerini kapsayan, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, tabandan başlayan bir gıda hareketi yaratmak.

Aylak Mutfak, “aylak”lığını kent üzerine düşünen ve onu gözlemleyen, kentten beslenen bir gezgin olma halinden alıyor. Aynı zamanda, doğanın döngüsü içindeki azim ve kararlılığını, adeta bir kaplumbağanın yavaşlığı, bilgeliği ve tanıklığı ile keşfetmeye odaklanıyor.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.