Proje Pirina (Project Pomace)

Proje Pirina (Project Pomace), kültürel bir çalışma ve zeytin yetiştiriciliğine odaklanan bir tasarım deneyidir. Bu deney, Karaburun’da zeytin yetiştiriciliğinin niteliklerinden ilham alan benzersiz bir döngüsel tasarım anlayışını anlatıyor.

Bu çalışmada zeytin pirinası kullanılarak yapılan bir dizi biyo-bazlı malzeme tasarım örnekleri elde edilmiştir. Proje Pirina (Project Pomace) çalışmalarında elde edilen örnekler, 17 Ekim – 25 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen Hollanda Tasarım Haftası’nda (Dutch Design Week) sergilenmiştir.

Sergi ve daha fazla bilgi için: http://bit.ly/HollandaTasarimHaftasi                        

Projenin internet sitesi: https://pomace.nl/

İçinde yer aldığımız ‘Proje Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek‘ (Learning Circularity from Olive) adlı çalışma hakkında son gelişmeleri projenin internet sitesinden takip edebilirsiniz. https://pomace.nl/
Kâr amacı gütmeyen kuruluş Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tarafından desteklenen ‘Proje Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek‘ adlı çalışma hakkında özet bilgi içeren paylaşımı da buradan görebilirsiniz.

Proje Pirina Ekibi

”Tasarlamayı, başlangıcı ve sonu olan bir eylem olarak algılamaya yatkınız. Tasarlanan ürünün de buna benzer doğrusal ve tek yönlü bir ömre sahip olduğu yanılgısı da bu algı ile oldukça ilişkili. Oysa ki alışıldık haliyle tasarımcının dahil olduğu süreç, ürünün yaşam döngüsünün oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Ürünün maddi (ve olasılıkla gayrı maddi) varlığı, aslen bu sürecin öncesinde ve sonrasında da mevcut. Bunun farkına varmamak en yalın haliyle, nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz atık yığınları gibi gözle görülür yıkımlara; veya neden üretiyor olduğumuzla ilişkili derin kavramsal çelişkilere sebep oluyor. Bunun yerine tasarlamayı birbiri ile örtüşen sistemlerin içinde sürekli olarak devinen ve başkalaşan şeylere bilinçli bir müdahale olarak algılamak bu tek yönlü ve doğrusal varoluş yanılgısını gidermeye yarayacaktır. Böylesi bir yaklaşımla ürün, kullanım süresi sonunda atık yığınlarına katılacak bir nesne olmak yerine sürekli kendini besleyen bir döngüde değerini koruyabilen bir maddeler bütünü olarak kurgulanabilir.

Döngüsel tasarım olarak adlandırılan tasarım yaklaşımı, bu ideali mümkün kılmayı hedefleyen kavrayış ve yöntemler içeriyor. Tasarımı ekonomik, ekolojik, toplumsal, kavramsal vb. olası tüm boyutları ile birlikte ele alarak doğa ve insan odaklı, sürdürülebilir, verimli ve daha anlamlı bir gelecek yaratma peşinde.

“Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek” başlıklı bu proje, döngüsel tasarıma ilişkin özgün bir yaklaşım ortaya koyabilmek adına Karaburun`da süregelen kadim zeytincilik geleneğinden esinlenmeyi hedefliyor. Burada zeytinin “delice”den pirinaya evirilen döngüsünü, bu döngüde ortaya çıkan ürünleri, bu döngü etrafındaki toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkileri anlayıp buradan aldığı esinle tasarım adına yeni yaklaşımlar kurma peşinde. Projenin öyküsünün zeytinden başlamasının sebebi ise bu kadim uygulamanın zaten hâlihazırda oldukça döngüsel olduğu ve bu doğrultuda yol gösterebileceği varsayımı. ”

TRT Radyo 1 Günebakan Radyo Programı

Konuklar:

Dr. Özge Erdölek Kozal (Ege Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Dr. Serdar Aşut (Mimar – Hollanda TU Delft Mimarlık Fak.)

”Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek” projesi kapsamında İzmir ve Karaburun Döngüsel Tasarım Buluşmaları 29 Mayıs’da İzmir Mimarlık Merkezi’nde, 30 Mayıs’da ise Zeytin Okulu Karaburun’da gerçekleşti. 

Projenin yürütücülerinden Dr. Serdar Aşut ve Zeytin Okulu’ndan Dr. Özge Erdölek Kozal iki gün boyunca süren toplantılar hakkında TRT Radyo 1 – Günebakan Programı’nda açıklamalarda bulundular.

Projenin web sitesi: https://pomace.nl/

8 Aralık 2020 - 7 ocak 2021 ekolojik okuryazarlık seminerleri III

TÜBİTAK 4004 - ''ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR'' EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları projesi kapsamında desteklenen, Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü tarafından Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili yürütücülüğünde gerçekleşen “Zeytinin Bir Bildiği Var Ekolojik Okur-Yazarlık Eğitimi” projesinde, Zeytince Derneği destekçi olarak yer almaktadır.

Zeytin Okulu projenin çeşitli eğitimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Zeytin Okulu’nda gerçekleşen eğitimlerin bilgileri için tıklayınız.

Projenin detayları için >

çalışmalarımız

ZEYTİN SİNEĞİYLE MÜCADELE:

Zeytince Derneği, Karaburun – Eğlenhoca, İnecik ve Kösedere’yi içine alan bölgedeki zeytin üreticilerinden gelen talepler doğrultusunda yörenin en önemli ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağının verimi ve kalitesinin arttırılmasına yönelik  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü “zeytin sineğine karşı mücadele” projesinin Şubat-Aralık 2017 dönemindeki ilk etabını tamamlamıştır. Projenin ikinci aşaması 2018 yılı içerisinde mevcut bölgelerin yanında Karaburun’un Ambarseki’ye kadar olan diğer mahallelerini de içerisine alacak şekilde genişletilerek devam ettirilecektir.

 Proje koordinatörü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, akademik danışman Ziraat Mühendisi Dr. Cahit Tunç, yürütücüsü Zeytince Derneği’nden Prof. Dr. R. Funda Barbaros’tur.

Tamamını oku

ZEYTİN YOLU

2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Efes Mimas Yolu Kültür Rotası Projesi’nde,  Prof. Dr. R. Funda Barbaros ve Ertan İplikçi’nin koordinasyonunda “Zeytin Yolu”, gönüllü  Zeytince derneği üyeleri tarafından yaklaşık 10 ay boyunca sürdürülen saha çalışmalarıyla; Karaburun, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar ve Selçuk ilçelerindeki anıt zeytin ağaçları, zeytinyağı işlikleri, su kaynakları, manzara/seyir terasları, kamp yerleri, kuyular, zeytinyağı yapımında kullanılan taşlar, zeytin ezme yerleri, yel ve su değirmenleri, haritalama çalışmalarıyla belirlenen 7 etap, rota güzergahına işlenmiştir.

Proje ile Yarımada Bölgesi’nin doğal, kültürel ve endüstriyel mirasına ilişkin zeytin envanterinin oluşmasına katkı sağlanmıştır.

tamamını oku

ZEYTİN OKULU

Zeytince derneği, 2015 yılında faaliyetlerini yürütmek üzere bir “Zeytin Okulu” kurma kararı almış ve bu doğrultuda, İZKA tarafından gerçekleştirilen “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 2014 – 2023” raporu çerçevesinde, Karaburun ilçesini kendisine çalışma alanı olarak seçmiştir.

tamamını oku