Yaşam Laboratuvarı 2

Yaşam Laboratuvarları ile PSL Tool'un Geliştirilmesine Katkı Verin ve İzmir'in İklim Elçisi Olmaya Hazır Olun!

Yaşam Laboratuvarı Nedir?

İklim farkındalığı ve bireysel eylem arasındaki açığı kapatmayı hedefleyen PSLifestyle Projesi kapsamında gerçekleştirlen Yaşam Laboratuvarları Pilot Kentlerde vatandaşların, yerel yönetimin, sivil toplum ve diğer kent paydaş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen vatandaş bilimi çalıştaylardır. Laboratuvarlar, katılımcıların doğayı gözeten, çevresel ayak izi düşük ve daha iyi yaşam vizyonlarını birlikte geliştirmelerine ve bu vizyonların gündelik yaşama nasıl geçirileceğine dair çözümler tasarlayabilmelerine olanak sağlayacaktır.

Peki Nasıl?

PSLifestyle Projesi boyunca İzmir kentimizdeki insanlarla bir araya gelerek etkileşim içinde olmak, hep birlikte iyi yaşama ve sağlıklı çevreye dair yeni bakış açıları geliştirmek ve PSL Online Web Aracı‘nı beraber yaratmak için Yaşam Laboratuvarlarında buluşuyoruz.

 

Yaşam Laboratuvarlarında Neler Tasarlandı?

Proje süresince İzmir ile beraber 8 Avrupa ülkesinin pilot kentlerinde 6 kez gerçekleştirilmesi planlanan PSLifestyle Yaşam Laboratuvarı’nın birincisi

11 Mayıs 2022’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 36 Kent Paydaşının katılımı ile gerçekleştirilmişti.

4 Haziran 2022‘de gerçekleştirilen ikinci çalıştay ile, Yaşam Laboratuvarının birinci fazı toplamda 60 kent sakini ve paydaşının katılımı ile tamamlanmış oldu.

20 Eylül 2022‘de tarihinde Eski Havra Binasında Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi ile beraber 43 Karşıyakalı kent sakininin katılımındaki çalıştay ile PSL Online web aracının Beta versiyonuna geçiş yapıldı. PSL Tool’un kullanıcılara sürdürülebilir yaşam için 4 ana tüketim çatısı altındaki alternatif modeller konuşuldu. İzmir kent yaşamına göre tasarlanan PSL Tool’un yeni Beta versiyonu çok yakında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

PSLIFESTYLE
Sürdürülebilir ‘Yaşam Laboratuvarları’nın 3. Çalıştayı Gerçekleşti!

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Karşıyaka Belediyesi’nin işbirliği içinde gerçekleşen ve Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay’ın açılış konuşması ile başlayan PSLifestyle Projesi 2. Yaşam Laboratuvarı 1. Çalıştayı, yine bir önceki gibi çok verimli, keyifli ve aktif katılımlı geçti!

 

 


PSLIFESTYLE PROJESİ:


Türkiye dahil Avrupa'nın 8 Ülkesinde yürütülen


Pozitif ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Horizon Projesinin
"PSL - Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Online Platformu"
ilk sürümü tamamlandı.

Türkiye’de Zeytince Derneği tarafından yürütülen PSLifestyle projesi kapsamında “PSL Online Yaşam Tarzı Platformu” ilk prototipi oluşturuldu.

11 Mayıs 2022 tarihinde İzmir pilot kenti Tarihi Havagazı Fabrikası’nda proje tanıtım lansmanını ve birincisi düzenlenen “Yaşam Laboratuvarları” ile toplam 60 kent sakini, PSL Online Yaşam Tarzı Platformu’nu tasarlamaya başladı. Yaşam Laboratuvarlarına katılan kent sakinleri proje sonunda PSL İklim Elçisi ünvanı kazanacak.

HORIZON – UFUK

 

2020 PROJE

 

PS LifeStyle: (Positive & Sustainable LifeStyle) Pozitif ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı

 

PROJE EKİBİ

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

FinlandiyaFinland Innovation Fund: SITRA
• Centre for Sustainable Consumption and Production-CSCP:
• Almanya

Proje Süresi: Ekim 2021 – Mayıs 2025

 

YEREL PARTNERLER:

Portekiz -DECO- Portuguese Assoc. for Consumer Protection
Estonya – Let’S Do it Foundation
• Italya – Greenapes: Sustainable Development Foundation
Yunanistan EKPIZO Consumers Association
Slovenya: The City of Ljubliana&Circular Change
• Türkiye/izmir :Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (Zeytince EYDD)
• Almanya: CSCP

Projenin Arka Planı

  Paris 1.5 derece hedefine varmak için her düzeyde karbon ayak izinin azaltılması gerekiyor. Ancak devletlerin, şirketlerin ve uluslararası kurumların girişimlerinin yanı sıra vatandaşların ve toplulukların da bu sürece, günlük yaşam tarzlarında ve tüketim alışkanlıklarında değişime giderek, karbon ayak izlerini azaltmaları yoluyla katkı vermeleri çok önemli. Ancak insanlar yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları sonucu yarattıkları “çevresel ayak izlerini” anlama, ölçme, izleyebilme ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını planlayarak yönetmek konusunda yeterli donanıma sahip değillerdir.

 

Projenin Amaçları

  Bu projenin amacı , iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla vatandaşların yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeleri ve karbon ayak izlerini azaltmaları yoluyla aktif katılımını sağlamaktır

Bu amaç kapsamında Projenin Temel Hedefi:

PS Lifestyle digital WEB applikasyonunun ” geliştirilmesi ve bunun sekiz  partner ülkede vatandaşlarca uygulanması. Bir davranış değişikliği ve vatandaş  bilimi applikasyonu olan bu dijital mobil uygulama sayesinde, vatandaşlar  tüketimlerine ilişkin çevresel ve sosyo ekonomik datayı toplayabilecekler, izleyebilecekler ve sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam planları yapabilecekler.

Bu WEB aplikasyon (MOBİL TELEFONLARLA UYUMLU)
• Tüketime yönelik karbon ayak izini ölçüyor
• Sürdürülebilir yaşam tarzına ilişkin öneriler içeriyor (“100 smart choices”)
• Vatandaşların sürdürülebilir tüketim davranış planları yapmalarına olanak tanıyor

 

 1. Sekiz Ülkede çoklu paydaş katılımıyla Vatandaş Bilimi Pilot Çalıştayları – “Yaşayan Laboratuvarlar” – düzenlemek: App kullanımı ile elde edilen veriler ve paydaşların kendi bölgelerindeki sürdürülebilir yaşam seçeneklerine dair önerileri doğrultusunda App. geliştirilmesine katkı vermek
 2. Elde edilen gerek nicel gerekse nitel veri setinin işlenerek ve değerlendirilmesi yapılarak açık digital platformda yayınlanması ve yaygınlaştırılması; Bu verilerin kentteki kamusal ve özel sektör paydaşlarla paylaşılması.
 3. Kent de, gerek bireysel düzeyde, gerekse toplum düzeyinde sürdürülebiliri yaşam dönüşümü doğrultusunda değişimde yönelik faaliyet planlarının ve stratejilerinin oluşturulması.

Seçili ülkelerde yaşam tarzındaki karbon ayak izi (kişi başına)

Zeytince Association took part as the voluntary partner in the formation of the Olive Grove Road which is one of the thematic routes of The Ephesus – Mimas Cultural Road Project undertaken by Municipality of İzmir in 2015. Ephesus – Mimas Cultural Road Project – total 709 km long – that goes trough the six cities of the ancient Ionian civilization in Izmir Peninsula and embracing all the natural, historical and cultural riches have been, for the first time, turned into walking and cycling paths in Izmir

http://rota.yarimadaizmir.com/en/home 

Details >>

Olive Academy is the school building, education and information centre of Zeytince Association which is situated in the Inecik district of Karaburun/Izmir. Zeytince Association prepared the Olive Academy Project within the framework of the “Izmir Peninsula Sustainable Development Strategy 2014 – 2023 and presented it to the Metropolitan Municipality of Izmir in April 2016.

For more information ⇒

Olive Fly Project is a comprehensive project to fights against the olive fly which damages the olive trees in the Karaburun Region. In February-December 2017, under the coordination of Izmir Metropolitan Municipality Department of Agricultural Services and Zeytince Association, the “Olive Fly Project” was conducted in the districts of Eğlenhoca, Kösedere and Inecik of Karaburun.

For more information >

This site is registered on wpml.org as a development site.