AÇIK RIZA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

ZEYTİNCE EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

AÇIK RIZA METNİ

Zeytince Derneği Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (“Zeytince Derneği”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;


Kanun ile Zeytince Derneği KVKK Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Zeytince Derneği web sitesine kaydedilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

 • Etkinlik başvurusundan sonra kaydın gerçekleşmesi adına Zeytince Derneği’nin başvuru sahibi ile iletişime geçebilmesi,
 • Etkinlikler esnasında fotoğraf ve video kayıtlarının alınması, Zeytince Derneği web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilmesi adına kaydedilmesi,
 • Gerçekleşecek etkinliklere dair bilgilendirme yapılması, e-bülten gönderilmesi, mailing ve SMS üzerinden tanıtım yapılması,
 • Dijital Pazarlama araçları, Sosyal Medya Tanıtım ve Reklamları kapsamında hedefleme grubuna dahil edilmesi,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Zeytince Derneği’nin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • Zeytince Derneği web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • Zeytince Derneği web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
 • Zeytince Derneği web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • Gerekli olan durumlarda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Zeytince Derneği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Zeytince Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.


Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Zeytince Derneği’ne ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Dernek : Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

E-posta : info@zeytince.org

İşbu Ziyaretçi Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.

This site is registered on wpml.org as a development site.