Zeytin Okulu Projesi

Zeytince Derneği, 2015 yılında eğitim çalışmalarını ve faaliyetlerini yürütmek üzere bir “Zeytin Okulu” kurma kararı almış ve bu doğrultuda, İZKA tarafından gerçekleştirilen “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 2014 – 2023” raporu çerçevesinde, Karaburun ilçesini kendisine çalışma alanı olarak seçmiştir. Böylece Karaburun Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluru, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, Karaburun Mal Müdürlüğü’nün izinleriyle sonuçlandırılmış ve Karaburun İnecik Köyünde 1992 yılından bu yana taşımalı eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle boşaltılmış ve metruk halde bulunan eski ilkokul binasının derneğimize kiralama yoluyla tahsisi gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan “Zeytin Okulu Projesi’nin olumlu karşılanmasıyla, eski ilkokul binasının yerine aynı ölçülerde yeni bir prefabrik bina inşa edilmiş ve çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır. Zeytin Okulu, 2017 Mayıs ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

 

NELER YAPIYORUZ:

 

Zeytin Okulu’nun çalışma alanları ve hedefleri iki ana başlık altında özetlenebilir:

 

Efes – Mimas Kültür Rotası‘nın ziyaretçileri,
yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası,
Zeytin Yolu için bilgi ve danışma merkezi olarak çalışmaktadır.

 

 

Zeytin Okulu bir uğrak noktası ve aynı zamanda bir bilgi, danışma ve eğitim merkezi olarak; eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bölgenin doğal, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Aynı zamanda yürütülecek tanıtım faaliyetleri, Efes – Mimas Kültür Rotasının ve Zeytin Yolu’nun ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini, cazibesini artıracaktır, Yaratılan öğrenme ve tartışma platformu sayesinde, bölgedeki yerleşikler ve üreticiler ile rota ziyaretçileri, yürüyüşçüler ve bisikletçiler bir araya gelecek ve böylece yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına ortam sağlanacaktır.

 

Zeytin Okulu bir bilim, bilgi ve eğitim merkezidir.


Zeytin Okulu, zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bölgede bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını amaçlayan bir eğitim ve dayanışma merkezi olarak faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte, bilim, sanat, spor vb. alanlarda da insana ve doğaya faydalı / saygılı, ekolojik kaygılar taşıyan her türlü faaliyetin desteklendiği bir mekan yaratma amacı ile kurulmuştur.

Şu faaliyetleri içerir;

 

 

  • Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve atölye faaliyetleri düzenleyerek; bölgedeki yerleşiklere, özellikle kadın ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasını,
  • Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasını,
  • Bu faaliyetler aracılığıyla bölge refahının arttırılması ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesini,
  • Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada’nın uluslararası ekolojik turizm ve eko-ağlara entegre olmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
 

Bu kapsamda, eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bölgenin doğal, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir.

 

Zeytin Okulu’nun önümüzdeki dönemde Gurme Şehirler ağı Delice ve Slow Food’a dahil olması öngörülmektedir. Böylece yerel düzeyde başlayan faaliyetlerin uluslararası düzeyde de sürdürülmesi imkanı yaratılmış olacaktır. Ayrıca, uluslararası ekoköylerle bağlantılar kurulması, karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, olanaklar çerçevesinde öğrencilere ve araştırmacılara burs verilmesi, çeşitli etkinlikler için ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü programlarının oluşturulması da yine planlananlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

 

 

 

 

Zeytin okulu web sitesi için gidiniz:
zeytinokulu.net

This site is registered on wpml.org as a development site.