PSLifestyle
Positive and Sustainable Lifestyle Launch
Izmir-Pilot City
11 May

PSLifestyle -The first edition of the Positive and Sustainable Lifestyle “April 2022, I Am Aware of the Climate Crisis”.project has been released. To learn about the project and to participate in the PSLifestyle Izmir Launch in 11 May…

HORIZON – UFUK

2020 PROJE

PS LifeStyle: (Positive & Sustainable LifeStyle) Pozitif ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı

PROJE EKİBİ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

Finland Innovation Fund: SITRA
• Centre for Sustainable Consumption and Production-CSCP:
• Germany

Proje Süresi: Ekim 2021 – Mayıs 2025

YEREL PARTNERLER:

Portugal -DECO- Portuguese Assoc. for Consumer Protection
Estonia – Let’S Do it Foundation
• Italy – Greenapes: Sustainable Development Foundation
Greece EKPIZO Consumers Association
Slovenia: The City of Ljubliana&Circular Change
• Turkey/izmir :Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (Zeytince EYDD)
• Germany: CSCP

Projenin Arka Planı

Paris 1.5 derece hedefine varmak için her düzeyde karbon ayak izinin azaltılması gerekiyor. Ancak devletlerin, şirketlerin ve uluslararası kurumların girişimlerinin yanı sıra vatandaşların ve toplulukların da bu sürece, günlük yaşam tarzlarında ve tüketim alışkanlıklarında değişime giderek, karbon ayak izlerini azaltmaları yoluyla katkı vermeleri çok önemli. Ancak insanlar yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları sonucu yarattıkları “çevresel ayak izlerini” anlama, ölçme, izleyebilme ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını planlayarak yönetmek konusunda yeterli donanıma sahip değillerdir.

Projenin Amaçları

Bu projenin amacı , iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla vatandaşların yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeleri ve karbon ayak izlerini azaltmaları yoluyla aktif katılımını sağlamaktır

Bu amaç kapsamında Projenin Temel Hedefi:

PS Lifestyle digital WEB applikasyonunun ” geliştirilmesi ve bunun sekiz partner ülkede vatandaşlarca uygulanması. Bir davranış değişikliği ve vatandaş bilimi applikasyonu olan bu dijital mobil uygulama sayesinde, vatandaşlar tüketimlerine ilişkin çevresel ve sosyo ekonomik datayı toplayabilecekler, izleyebilecekler ve sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam planları yapabilecekler.

Bu WEB aplikasyon (MOBİL TELEFONLARLA UYUMLU)
• Tüketime yönelik karbon ayak izini ölçüyor
• Sürdürülebilir yaşam tarzına ilişkin öneriler içeriyor (“100 smart choices”)
• Vatandaşların sürdürülebilir tüketim davranış planları yapmalarına olanak tanıyor

1. Sekiz Ülkede çoklu paydaş katılımıyla Vatandaş Bilimi Pilot Çalıştayları – “Yaşayan Laboratuvarlar” – düzenlemek: App kullanımı ile elde edilen veriler ve paydaşların kendi bölgelerindeki sürdürülebilir yaşam seçeneklerine dair önerileri doğrultusunda App. geliştirilmesine katkı vermek
2. Elde edilen gerek nicel gerekse nitel veri setinin işlenerek ve değerlendirilmesi yapılarak açık digital platformda yayınlanması ve yaygınlaştırılması; Bu verilerin kentteki kamusal ve özel sektör paydaşlarla paylaşılması.
3. Kent de, gerek bireysel düzeyde, gerekse toplum düzeyinde sürdürülebiliri yaşam dönüşümü doğrultusunda değişimde yönelik faaliyet planlarının ve stratejilerinin oluşturulması.

Seçili ülkelerde yaşam tarzındaki karbon ayak izi (kişi başına)

Zeytince Association took part as the voluntary partner in the formation of the Olive Grove Road which is one of the thematic routes of The Ephesus – Mimas Cultural Road Project undertaken by Municipality of İzmir in 2015. Ephesus – Mimas Cultural Road Project – total 709 km long – that goes trough the six cities of the ancient Ionian civilization in Izmir Peninsula and embracing all the natural, historical and cultural riches have been, for the first time, turned into walking and cycling paths in Izmir

http://rota.yarimadaizmir.com/en/home

Details >>

Olive Academy is the school building, education and information centre of Zeytince Association which is situated in the Inecik district of Karaburun/Izmir. Zeytince Association prepared the Olive Academy Project within the framework of the “Izmir Peninsula Sustainable Development Strategy 2014 – 2023 and presented it to the Metropolitan Municipality of Izmir in April 2016.

For more information ⇒

Olive Fly Project is a comprehensive project to fights against the olive fly which damages the olive trees in the Karaburun Region. In February-December 2017, under the coordination of Izmir Metropolitan Municipality Department of Agricultural Services and Zeytince Association, the “Olive Fly Project” was conducted in the districts of Eğlenhoca, Kösedere and Inecik of Karaburun.

For more information >

This site is registered on wpml.org as a development site.