Tramp Kitchen: Aylak Mutfak Projesi

 

Müşterek, sürdürülebilir, eşitlikçi gıda için hareket / Movement for common, sustainable and equitable food

Aylak Mutfak, gıdanın tohumdan sofraya, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir şekilde ulaşmasının müşterek bir hareket ile mümkün olduğu inancıyla, yerel aktörleri bir araya getirerek, savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkıyor. Hedefimiz, kentteki tüm gıda aktörlerini kapsayan, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, tabandan başlayan bir gıda hareketi yaratmak. Aylak Mutfak, “aylak”lığını kent üzerine düşünen ve onu gözlemleyen, kentten beslenen bir gezgin olma halinden alıyor. Aynı zamanda, doğanın döngüsü içindeki azim ve kararlılığını, adeta bir kaplumbağanın yavaşlığı, bilgeliği ve tanıklığı ile keşfetmeye odaklanıyor.

Farklı kentlerdeki aktörleri, kentlere dair belirledikleri problemler ile ilgili bir hareket başlatmaları için destekleyen Actors of Urban Change (ACT) programı kapsamında fonlanıyor.


actorsofurbanchange.org >>

ekoiq.com >>

This site is registered on wpml.org as a development site.