KARABURUN’DA  ZEYTİN SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KİTLESEL TUZAKLAMA PROJESİ

Karaburun’un Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik mahallerinin içinde yer aldığı zeytin havzasında 2017 yılında  zeytin sineği ile mücadele projesinin ilk etabı Zeytince EYDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından  gerçekleştirilmiştir.

Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda yörenin en önemli ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağının verimi ve kalitesinin; üretim aşamasından başlanarak bir dizi tedbirle üretim kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan projede; ilk olarak üç mahallede üretici toplantıları yapılarak zeytin ağaçlarının sayısının, yerlerinin tespit çalışması gerçekleştirilmiş ve üreticilere proje ile ilgili bilgilendirme  yapılmıştır. Bu çalışmalarda her üç mahallenin muhtarlarının da desteği alınmıştır. İkinci aşamada, proje danışmanı Ziraat Mühendisi Dr. Cahit Tunç, projenin uygulama aşamalarını üreticilere uygulamalı bir eğitimle aktarmış ve İBB Tarımsal Daire Başkanlığı’nın uzmanlarının da katılımıyla ve desteğiyle karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir. Projenin üçüncü aşamasında,üreticilere gerekli ekipman ve malzeme dağıtılarak, havzadaki tüm zeytin ağaçlarına kitlesel tuzaklama yapılmıştır. Projenin ilk etabı başarıyla sona ermiştir. Yapılan çalışmanın etkilerini ölçmek için gerekli teknik incelemeler proje kapsamında gerçekleştirilmekte olup buna paralel olarak üreticilerden alınan bilgiler, görüşler mücadelenin zeytin verme sürecindeki zeytine ve yağ kalitesine olumlu yönde etkileri olduğunu göstermektedir.

2018 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projenin ikinci etabına geçilmiştir. Karaburun zeytin yarımadasında uygulanan bu proje ile kapsam alanının genişletilerek zeytin sineğinden korunma kalkanının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  2018’de projenin uygulanacağı bölgeler: Eğlenhoca- Kösedere- İnecik- Ambarseki- Saip – Merkez – Bozköy-Tepeboz- Hasseki olarak belirlenmiştir. Seçilen bölgeler zeytinin en fazla olduğu alanlardır. Projenin ilk aşamasında pilot bölge üzerinde yapılan çalışmalar esnasında edinilen tecrübe, hava koşulları, üreticilerle olan toplantılar sırasında alınan notların değerlendirmeleri dikkate alınarak benzer bir yöntemle bu seneki tuzaklama çalışmaları başlatılacak ve takibi devam ettirilecektir.

Projenin süreçleri aşağıda kronolojik olarak yer almaktadır.

Broşür

SSS

Mahalle Muhtarları ile 2.Etap için Görüşmeler (Şubat- Mart 2018 )

İnecik, Kösedere, Eğlenhoca mahallelerinin muhtarlarıyla Zeytin Sineği Tuzaklama Projesinin ikinci etabı için görüşülerek üreticilerin yeni tuzaklama dönemine ilişkin bilgilendirilmeleri için destek istenmiştir. Üreticilerin 1.Etapta kullanmış oldukları pet şişeleri arazilerden toplamaları için duyuru yapılmıştır. Proje durumu ve zamanlama hakkında üreticilere iletişim kanallarından  bilgi verilmiştir.

Zeytin Sineği Mücadele Projesi 2.Etap Başlangıç (Ocak 2018)

1.Etapta 50.000 ağaca uygulanan mücadele yönteminin 2. Etabında uygulama kapsam alanının %80 arttırılarak ilave 40.000 ağaç eklenerek daha da genişletilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda Ambarseki- Saip – Merkez – Bozköy-Tepeboz- Hasseki mahallelerinde mücadele için çalışmalar başlamıştır. Muhtarlar aracılığı ile üretici bilgilerine ulaşılarak Teknik Dap ve mücadeleye uygun şişe alımı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.  

Tuzakların Denetlenmesi ve Sinek Durumunun Takibi

Zeytince proje ekibi ve belediye uzmanları ile birlikte üreticiler tarafından ağaçlarına asılan tuzakların sinek durumları kontrol edilmiştir.  Ayrıca üreticilerin şişeleri asma durumları denetlenmiş, asacak durumu olmadığı (yaşlı, yalnız ve uzak arazi sahipleri) tespit edilenlerin şişeleri Zeytince E.Y.D.D gönüllüleri tarafından alınarak ağaçlara yerleştirilmiştir.

Tuzakların Ağaçlara Asılması (6 Ağustos 2017)

Dağıtım sırasında açıklanan, tarif edilen ölçülerde  hazırlanan tuzaklar üreticiler tarafından zeytin ağaçlarına asılmaya başlanmıştır.

Tuzaklama Teknik Dap Dağıtımı (4-5 Ağustos 2017)

Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik mahallelerinde önceden depolanan zeytin sineği tuzaklarında kullanılacak olan Teknik DAP ( Diammonium Phosphate), üreticilerin ağaç sayılarına göre belirlenen miktarlarda, Zeytince gönüllüleri tarafından dağıtılmaya başlanmış ve pet şişeler içinde ağaçlara asılır hale gelmesi için gereken ölçüler üreticilere anlatılmıştır.

Tuzaklama Araç-Gereçlerinin Depolanması -Teknik Dap (3 Ağustos 2017)

Tuzaklama pet şişelerine belirlenen miktarda doldurulacak Teknik DAP (Diammonium Phosphate) üreticilere dağıtılmak üzere depolanmıştır.

Tuzaklama Şişelerinin Dağıtımı (28 Temmuz 2017)

Tuzaklama pet şişeleri derneğimiz üyeleri tarafından, imza karşılığı üç mahalledeki üreticilere dağıtılmaya başlanmıştır. İlk gün onaltı bin (16.000) pet şişe dağıtılmıştır.

Tuzaklama Araç-Gereçlerinin Depolanması -Pet şişe (27 Temmuz 2017)

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Karaburun’un Eğlenhoca, İnecik ve Kösedere Mahallelerinde yürüttüğümüz ‘Zeytin Sineğiyle Mücadele’ kapsamında, zeytin ağaçlarına asılacak tuzaklama için özel olarak sipariş edilen şişeler üreticilere dağıtılmak üzere depolanmaya başlanmıştır.

Dördüncü Üretici Eğitimi (7 Temmuz 2017)

Sahada gerçekleştirilecek kitlesel tuzaklama öncesi yapılan son eğitimde tuzaklama öncesi organizasyon ve yapılacaklar hakkında son bir bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca bu son eğitime Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katılmış ve üreticilerle projenin önemi ve sağlayacağı fayda konusunda konuşmuştur.

Üçüncü Üretici Eğitimi (9 Haziran 2017)

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzmanları ve Zeytince EYDD tarafından üreticilere proje ve aşamaları ile ilgili bilgi verilerek, konuya yönelik soruları cevaplanmıştır. Ön tuzaklama takip gözlemleri üreticilerle paylaşılmış, sahada uygulama sırasında üreticilere düşenler ve işbirlikleri üzerine bilgilendirme yapılmıştır.

Ön Takip Tuzaklarının Asılması ve Kontrolü (Haziran 2017)

Projenin tuzaklama aşamasından önce zararlının ortaya çıkışını ve tuzaklamanın uygun tarihinin belirlenmesini sağlayan ön tuzaklama, 3 Haziran 2017 tarihinde Karaburun’un Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik bölgelerinde Zeytince EYDD tarafından yapılmıştır. 9 Haziran 2017 tarihinde ise belediyeden uzmanlar ve Zeytince proje ekibi asılan tuzakların kontrolünü gerçekleştirilmiştir.

Ön Raporlama (Mayıs 2017)

Toplanan bilgiler, uzman görüşleri ve yapılan çalışmalar raporlanarak, gerekli  düzenlemelerin yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesine teslim  edilmiştir.

İkinci Üretici Eğitimi ( Nisan 2017)

Dr. Cahit TUNÇ, zeytin sineği zararlısı ve bununla mücadele yöntemi hakkında üreticilere teorik ve uygulamalı bir eğitim vermiştir. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi uzmanları ve Zeytince EYDD gönüllüleri tarafından üreticilerin proje ile ilgili sorularına ve projenin aşamalarına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Üretici Bilgilerinin Toplanması (Mart- Mayıs 2017)

Zeytin Sineği Tuzaklama projesinin uygulamasının yapılacağı Eğlenhoca, Kösedere, İnecik mahallelerinin muhtarları ile işbirliğinde üreticilerin iletişim bilgilerine ve ağaç sayılarına ulaşıp tam listelemeler yapılmıştır.

ÖN HAZIRLIK: Zeytince EYDD- İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Toplantıları (Mart-Haziran 2017)

Proje ön hazırlık çalışmaları çerçevesinde, proje süresince düzenlenecek eğitimler, uygulamada kullanılacak materyallerin temini ve saha çalışmalarının planlanması hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay’ın koordinatörlüğünde; 13.04.2017, 25.05.2017 ve 15.06.2017 tarihlerinde üç toplantı gerçekleştirilmiştir.

Birinci Üretici Eğitimi (Mart 2017)

Üretici eğitimlerinin birincisi zeytin sineğiyle mücadele konusunda akademik danışman Ziraat Mühendisi Dr. Cahit Tunç ve Zeytince Derneği gönüllülerinden oluşan ekip ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından proje kapsamındaki üç mahallede bilgilendirme toplantılarına başlanmıştır. Üreticilere proje hakkında bilgi verilip üreticilerin ağaç sayılarına dair bilgiler toplanmıştır.

ÖN HAZIRLIK: Ağaç Sayımı (Şubat 2017)

Zeytince Derneği proje ekibinden Akın Erdoğan, Aykut Uçar, Özge Yılmaz ve Pınar Börü bir çok etabı olan zeytin sineğiyle mücadele projesinin saha çalışmaları öncesinde, proje kapsamındaki Karaburun’un Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik mahallelerinin zeytin ağaçlarını harita üzerinden belirlemek için çalışmalar yapmışlardır. Elde edilen verilere göre projede kullanılacak her türlü araç-gereç ve sahada yapılacak çalışmaların yöntemine karar verilmiştir. Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik Mahallelerinin oluşturduğu havzada, yöre halkının tahmini verilerine göre yaklaşık 50 bin zeytin ağacının proje kapsamına gireceği öngörülmüştür. Zeytin ağaçlarının kesin sayısının belirlenmesi projenin başarısı için çok önemli görülmektedir. Bu sebeple tüm havzanın zeytin ağaçları tek tek sayılmıştır.