İNECİK – EĞLENHOCA – KÖSEDERE BÖLGESİNDE ZEYTİN SİNEĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KİTLESEL TUZAKLAMA PROJESİ

Zeytince Derneği proje ekibi: Akın Erdoğan, Aykut Uçar, Meneviş Uzbay Pirili, Özge Erdölek Kozal, Pınar Börü, Selin Tuncer, Sururi Uras ve Yeşim Tuncer’dir.
Zeytinyağının verimlilik ve kalitesini düşüren sineklere karşı üç köyün içinde olduğu küçük havzada kitlesel bir tuzaklamanın sorunu çözmeye katkı sağlayacağı beklenmektedir. Proje kapsamında, üç köy kapsamındaki tüm zeytin ağaçlarına tuzak asılacak ve tuzaklar hasat mevsimine kadar izlenecek, hasat sonrasında kalite ve verimlilik artışının takip edilmesi için bu bölgeden toplanan zeytinlerin ayrı sıkılması sağlanacak ve depolama konusunda eğitim verilecektir. Proje süresince, dernek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin verimlilik ve kalitenin arttırılmasına yönelik bilgilerinin geliştirilmesi, tuzakların hazırlanması ve takibi konusunda eğitim çalışmaları yapılması, üreticilerle birlikte sahada uygulamanın gerçekleştirilmesi, sonuçların saha ve anket çalışmaları ile raporlandırılması çalışmaları yürütülecektir.
Projenin ilk aşamasında üç köyde toplantılar yapılmış, üreticiler proje ile ilgili bilgilendirilmiş ve zeytin ağaçlarını sayısı ve yerleri tespit çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmalarda her üç köyün muhtarlarının desteği alınmıştır. İkinci aşamada, proje danışmanı Ziraat Mühendisi Dr. Cahit Tunç danışmanlığında projenin uygulama aşamaları pratik olarak anlatılmış ve karşılıklı bilgi alış verişi gerçekleştirilmiştir. Projenin üçüncü aşamasında, Haziran 2017’de, Zeytince üyelerinin ve gönüllülerin desteği ile saha çalışması yürütülecek ve havzadaki tüm zeytin ağaçlarına tuzaklar asılacaktır.

Köy Kahvelerinde Bilgilendirme Toplantıları

Zeytin sineğiyle mücadele konusunda akademik danışman Ziraat Mühendisi Dr. Cahit Tunç ve Zeytince Derneği gönüllülerinden oluşan ekip proje kapsamındaki üç köyde bilgilendirme toplantıları yaptılar.

Ön hazırlık: Ağaç sayımı

27 Temmuz 2017

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Karaburun’un Eğlenhoca, İnecik ve Kösedere Mahallelerinde yürüttüğümüz ‘Zeytin Sineğiyle Mücadele’ kapsamında, zeytin ağaçlarına asılacak tuzaklama için özel olarak sipariş edilen şişeler üreticilere dağıtılmak üzere depolanmaya başlandı.

 

28 Temmuz 2017

Tuzaklama pet şişeleri derneğimiz üyeleri tarafından, imza karşılığı üreticilere dağıtılmaya başlandı.

İlk gün onaltı bin (16.000) pet şişe dağıtıldı.

Üreticilerin Hazırlığı

Ağaçlara tuzaklama olarak takılması için özel sipariş edilen pet şişeler, üreticiler tarafından belirli büyüklükte ve aralıkta delinerek, ağaçlara takılmaya hazır hale getiriliyor.

3 Ağustos 2017

Tuzaklama pet şişelerine belirlenen miktarda doldurulacak tuzak gübresi/DAP (Diammonium Phosphate) üreticilere dağıtılmak üzere depolanıyor.

5 AĞUSTOS 2017

Üreticilere DAP dağıtımına devam edildi.

Belirlenen ölçülerde hazırlanan tuzaklama gübreleri üreticiler tarafından zeytin ağaçlarına asılıyor.