FAALİYETLER

EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin benimsenmesi doğrultusunda yeni bir eğitim yöntemi önermektedir. Ekolojik okuryazarlığın temel ilkesi; katılımcılarda merak duygusunu arttıran ve dolayısıyla insan-doğal sistemler etkileşimini yaşayarak, duyumsayarak, deneyimleyerek öğrenmelerini destekleyen eğitim pratiklerinin uygulanmasıdır. Dolayısıyla Ekolojik okuryazarlık eğitimi, didaktik eğitim modelinden farklı bir eğitim yöntemi uygulamakta ve eğitim sürecinde, katılımcıların farklı kavrama ve öğrenme kapasitelerinin gelişebilmesi için duygusal zekalarının, sosyal zekalarının ve aynı zamanda da ekolojik zekalarının beslenmesi ve entegre edilmesi ön plana çıkmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN >
ETKİNLİKLER

EKOLOJİ-FELSEFE-EKONOMİ (EFE) ÇALIŞTAYI (16 ARALIK 2017)

Ekoloji-Felsefe-Ekonomi (EFE) Çalıştayı’nda Ege Üniversitesi İktisat bölümünden lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri, İzmir Türk Koleji Lise öğrencileri doğa, insan kavramlarını sürdürülebilirlik üzerinden sorgulamaya yönelik bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Farklı eğitim seviyelerinden öğrencilerin yer aldığı gruba eğitim öncesi iklim değişikliği ile ilgili bir test uygulanmıştır. İlk oturumda tüm gruba ortak bir uyaran verilmiştir ve buradan yola çıkılarak soru sormaya ve bu soruları felsefe yardımıyla derinleştirmeye yönlendirilmişlerdir. Üç oturumda gerçekleşen bu etkinlikte ikinci oturumda doğa-insan ilişkisini eski çağlardan günümüze  kadar açımlamış, sürdürülebilirlik kavramını farklı bir bakış ile ele almış, teknolojiyle ilişkisini kurmuşlardır. Üçüncü oturumda ise alt gruplar oluşturularak geldikleri noktada drama, müzik, şiir, resim ile kendilerini ifade etmelerine imkan oluşturulmuştur. Eğitmenin doğru cevabı veren kişi değil, grubu düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişi olarak yer aldığı bu eğitimde Topluluk Felsefe Tartışması (Community Philosophy Inquiry) metodu uygulanmıştır.

AEGEE AVRUPA ÖĞRENCİLERİ FORUMU (28 MART 2018)

Avrupa Öğrencileri Forumu (European Students  Forum- AEGEE) İzmir temsilciliği vasıtasıyla gerek çeşitli yurt içi üniversitelerden ve gerekse Avrupa’daki bazı üniversitelerden gelen öğrencilerin katılımıyla  Zeytin Okulunda 29 Mart 2018 tarihinde bir günlük bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlik sürecinde sabah oturumunda sürdürülebilir yaşama ilişkin Topluluk Felsefe Tartışması (Community  Philosophy Inquiry) metodu kapsamında bir interaktif katılıma dayalı bir forum düzenlenmiştir. Öğleden sonraki oturumda ise Ekolojik okuryazarlık ve Ekolojik Zekâ üzerine Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili bir seminer vermiştir. Ayrıca bölgeyi ve Zeytin Rotası’nı tanıtmak amacıyla oturum sonrasında bir yürüyüş gerçekleştirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ATÖLYESİ (2-3 HAZİRAN 2018)

Zeytince EYDD’nin işbirliğiyle, Furma Ekolojik Yaşam Çiftliği‘nde gerçekleştirilen atölyede: Şadan Tütüncü, Masanobu Fukuoka’nın Doğal Tarımı, kendine yeterli olma kavramı, Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür  konularındaki deneyimlerini hem teorik hem uygulamalı bir eğitimle aktarmıştır. Bunun yanında Furma çiftliğinde daha önce gerçekleştirilmiş olan; gıda ormanı, toprak işlemesiz tarım, biyoçeşitliliğin korunması, toprak zenginleştirme ve su tutma yöntemleri, etkin mikroorganizma kullanımı, tohum topu, atık su yönetimi, yükseltilmiş yataklar, kenar etkisi gibi permakültür uygulamaları da yerinde örnekleriyle anlatılmıştır.

YENİ VİZYON BELİRLEME TOPLANTISI (3 HAZİRAN 2018)

Zeytince EYDD’nin Yeni Vizyon Belirleme Toplantısı”, 3 Haziran 2018 tarihinde  Nurşen Agathe Ergün moderatörlüğünde Zeytin Okulu‘nda gerçekleştirildi.

BIOBLITZ (TÜRSAY) YARIMADA VATANDAŞ BİLİMİ UYGULAMASI  (25 KASIM 2018)

25 Kasım 2018 tarihinde Bioblitz (Türsay) Yarımada Vatandaş Bilimi  Uygulaması kapsamında düzenlenen toplantıların ikincisi “botanik bilimi” üst başlığı ile gerçekleşmiştir.
Zeytince EYDD’nin de katıldığı Bademler Doğal Yaşam Köyü’nde yapılan toplantıda, ilk olarak Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, vatandaş bilimi uygulamasının amaç ve kapsamını ortaya koyan bir sunum yapmıştır. Ardından Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol botanikte temel kavramları, meselenin nasıl ele alınması gerektiğini anlatmış, Türkiye ve İzmir’in floristik çeşitliliği ile ilgili detaylı bilgiler vermiştir.
Ayrıca, vatandaş bilimi uygulamasında araştırmanın nasıl yapılacağına ilişkin de giriş niteliğinde bilgiler sunulmuştur. Sabah oturumunun son bölümünde ise, Tolgahan Oysal, mobil uygulamanın nasıl kullanılacağını anlatmış, katılımcıların sorularını yanıtlamıştır. 
Toplantının ikinci kısmında, yaklaşık iki saat süren uygulamalı bir saha gezisi yapılmıştır.