ETKİNLİKLER

EKOLOJİ-FELSEFE-EKONOMİ (EFE) ÇALIŞTAYI (16 ARALIK 2017)

Ekoloji-Felsefe-Ekonomi (EFE) Çalıştayı’nda Ege Üniversitesi İktisat bölümünden lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri, İzmir Türk Koleji Lise öğrencileri doğa, insan kavramlarını sürdürülebilirlik üzerinden sorgulamaya yönelik bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Farklı eğitim seviyelerinden öğrencilerin yer aldığı gruba eğitim öncesi iklim değişikliği ile ilgili bir test uygulanmıştır. İlk oturumda tüm gruba ortak bir uyaran verilmiştir ve buradan yola çıkılarak soru sormaya ve bu soruları felsefe yardımıyla derinleştirmeye yönlendirilmişlerdir. Üç oturumda gerçekleşen bu etkinlikte ikinci oturumda doğa-insan ilişkisini eski çağlardan günümüze  kadar açımlamış, sürdürülebilirlik kavramını farklı bir bakış ile ele almış, teknolojiyle ilişkisini kurmuşlardır. Üçüncü oturumda ise alt gruplar oluşturularak geldikleri noktada drama, müzik, şiir, resim ile kendilerini ifade etmelerine imkan oluşturulmuştur. Eğitmenin doğru cevabı veren kişi değil, grubu düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişi olarak yer aldığı bu eğitimde Topluluk Felsefe Tartışması (Community Philosophy Inquiry) metodu uygulanmıştır.

AEGEE AVRUPA ÖĞRENCİLERİ FORUMU (28 MART 2018)

Avrupa Öğrencileri Forumu (European Students  Forum- AEGEE) İzmir temsilciliği vasıtasıyla gerek çeşitli yurt içi üniversitelerden ve gerekse Avrupa’daki bazı üniversitelerden gelen öğrencilerin katılımıyla  Zeytin Okulunda 29 Mart 2018 tarihinde bir günlük bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlik sürecinde sabah oturumunda sürdürülebilir yaşama ilişkin Topluluk Felsefe Tartışması (Community  Philosophy Inquiry) metodu kapsamında bir interaktif katılıma dayalı bir forum düzenlenmiştir. Öğleden sonraki oturumda ise Ekolojik okuryazarlık ve Ekolojik Zekâ üzerine Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili bir seminer vermiştir. Ayrıca bölgeyi ve Zeytin Rotası’nı tanıtmak amacıyla oturum sonrasında bir yürüyüş gerçekleştirilmiştir.