Ekolojik Okuryazarlık Seminer ve Eğitimleri

 

 İnsanlar,   yaşamın dayandığı doğal dünyayı her zaman etkilemiştir. Ancak nüfusun 7 milyara ulaştığı günümüzde – 1900’de bu rakam 1.6 milyar idi- doğal sistemler üzerindeki baskı, tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Yaşam destek sistemleri de denilen bu doğal sistemlerin bazılarının (örneğin biyo-çeşitlilik, iklim, karbon dioksit ve nitrojen döngüleri gibi)  güvenlik sınırlarına yaklaşılmış, hatta aşılmış ve yaşamı tehdit eden ciddi ekolojik sorunlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla son yirmi, otuz yıldır bireysel, ulusal ve uluslar arası olmak üzere çeşitli düzeylerde ve sürdürülebilir üretim döngüleri, sürdürülebilir tüketim, yeşil büyüme, yeşil şehirler,  ekolojik eğitim gibi çeşitli alanlarda önemli girişimler gündeme gelmektedir.

 Eğitim, özellikle de çocuklar ve gençlerin eğitimi, bu girişimlerin en önemli alanlarından birisidir. Ekolojik Okuryazarlık eğitiminin amacı,  insan ve doğal sistemler arasındaki karşılıklı etkileşimin kavranması ve insan – doğa ilişkisindeki dengesizliklerin onarılarak,  yeniden kurgulanabilmesine ilişkin bilinç ve farkındalık yaratılmasıdır.  Günümüzde işbölümünün, teknolojinin ve kent yaşamının ulaştığı boyutlarda, bu karşılıklı etkileşimin içerdiği süreçleri kavrayabilmek çok zorlaşmıştır.  Örneğin nihai tüketiciler olarak, marketten satın alınan bir şişe zeytinyağının varoluş hikâyesini,  yani zeytin ağacıyla başlayıp market raflarına gelene kadar geçirdiği üretim aşamalarını, kentte yaşayan birinin, sürecin bütünlüğü içinde kavrayabilmesi çok güçtür.

 Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin benimsenmesi doğrultusunda yeni bir eğitim yöntemi önermektedir. Ekolojik okuryazarlığın temel ilkesi,  katılımcılarda merak duygusunu artıran, ilham veren,  onların yapabilirlik kapasitesini arttıran ve dolayısıyla insan – doğal sistemler etkileşimini yaşayarak, duyumsayarak, deneyimleyerek öğrenmelerini destekleyen eğitim pratiklerinin uygulanmasıdır.  Dolayısıyla, Ekolojik okuryazarlık eğitimi, didaktik eğitim modelinden farklı bir eğitim yöntemi uygulamakta ve eğitim sürecinde, katılımcıların farklı kavrama ve öğrenme kapasitelerinin gelişebilmesi için duygusal zekalarının,  sosyal zekalarının ve aynı zamanda da ekolojik zekalarının beslenmesi ve entegre edilmesi ön plana çıkmaktadır.

 Zeytin Okulu‘nda Ekolojik Okuryazarlık eğitimi kapsamında iki etkinlik düzenlenmiştir:

Birinci Etkinlik: Avrupa Öğrencileri Forumu (European Students  Forum- AEGEE) İzmir  temsilciliği  vasıtasıyla gerek çeşitli yurtiçi üniversitelerden ve gerekse Avrupa’daki bazı üniversitelerden gelen öğrencilerin katılımıyla  Zeytin Okulu’nda  29 Mart 2018 tarihinde bir günlük bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlik sürecinde sabah oturumunda sürdürülebilir yaşama ilişkin Topluluk Felsefe Tartışması (Community  Philosophy  Inquiry) metodu kapsamında  bir interaktif katılıma dayalı bir  forum düzenlenmiştir. 

Öğleden sonraki oturumda ise Ekolojik okuryazarlık ve Ekolojik Zekâ üzerine Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili bir seminer vermiştir.  Ardından katılımcılarla içerisinde anıt ağaçların da yer aldığı bir zeytin rotası yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.

İkinci Etkinlik: Zeytince Derneği üyeleri ile dernek içi eğitim programı kapsamında 7 Nisan 2018 tarihinde bir günlük olarak düzenlenen etkinlik programının sabah oturumunda Prof. Dr. R. Funda Barbaros Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Köyler üzerine bir seminer  vermiştir.  Öğleden sonra devam eden seminerde, Ekolojik Okuryazarlık Eğitiminin Temel ilkeleri ve Yol Haritasına ilişkin Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili konuşmuştur.

Ekolojik Okuryazarlık eğitim ve seminerlerine yaz döneminde de devam edilecektir.