EKİBİMİZ

AKIN ERDOĞAN

1986 Samsun doğumluyum. Çocukluğumu geçirdiğim Aydın’dan İzmir’e 2006 senesinde geldim. 2013 yılında Zeytince’nin kurucu başkanlığını büyük bir mutlulukla yaparak Zeytince’nin hikâyesine ortak oldum. Şimdi Zeytin Okulu’yla birlikte kendi kısa hikâyemin en uzun yolcuğuna çıkacağım. Tüm tanımlanmış alanlarımı geride bırakarak daha tanımlanmamış bir gelecekte birlikte paylaşarak dayanışma içinde sizinle ve kendimle yeniden tanış olmak dileğiyle…

AYKUT UÇAR

1989 yılında İzmir’de doğdum. Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım ve lisansüstü eğitimimi Bölgesel Kalkınma İktisadı üzerine sürdürüyorum. Katkı verdiğim bazı projeler vesilesiyle İzmir kırsalındaki pek çok ilçede kırsal kalkınma odaklı çalışma ve araştırma yapma fırsatına eriştim. Doğayı, insanı, iktisadı anlamak için girdiğim bir akademisyen odasından Zeytince’nin kuruluş hikayesinin bir parçası olarak çıktım. Bir ömürlük misafir olarak, kendimi de döngünün ve akışın bir parçası hissederek, önce yaşadığımı kavrayabilmek adına doğanın işleyişini anlamaya çalışıyor ve onunla bütün olmaya çabalıyorum.

BELFU NİHAL SOLMAZ

Ege üniversitesi İİBF iktisat bölümü öğrencisi, 1993 Osmaniye doğumluyum. 2016 yılından beri Zeytince EYDD’nin gönüllü üyesiyim.

Köklerimin topraklarını sulayan yağmurun zeytine nasıl değdiğini en güzel ve en anlamlı şekilde Zeytince’de öğrendim. Ekolojik kaygılarla çıktığım yolda aynı kaygıları taşıyan ve hatta çözüm üreten bir yerde olmaktan mutluluk duyuyorum. Güzel kapılar açan ve açtığı kapıları ekolojiye, felsefeye, bilime ve akla yönelten onlarca bedenin bir araya geldiği Zeytince’de olmanın heyecanı ve enerjisini taşıyorum.

Yüzyıllara dokunan bir zeytin ağacının hikayesine ortak olmak ve bu umudu tüm Dünya ile birlikte yaşamak dileğiyle.

PROF.DR. R. FUNDA BARBAROS

Uzun yıllardır içinde bulunduğumuz evreni, gezegenimizi ve insan türünü anlamaya/yeniden okumaya çabalıyorum. Hayata karşı saygılı, özgürlüklerden yana ve doğa yasalarına uyumlu bir yaşamın kurulması için;   Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği kurma fikrini ortaya atan insanlardan biriyim. Bu fikrin olabildiğince geniş bir çerçeveye oturtulmasını destekliyorum. Ekolojik iktisat, ortak yaşam kültürü ve zeytin üzerine öğreniyor ve öğretiyorum. Başka bir dünyanın mümkün kılınması için: “Sanat-Edebiyat-Ekolojik İktisat” diyorum 🙂

DOÇ. DR. MENEVİŞ UZBAY PİRİLİ
Zeytince derneğimiz ve zeytin okulumuzun benim için anlamını,  önemini  ve her şeyden önce  hayatıma kattığı umudu ve iyiliği “dünya sevgisi” –  amor mundi –  kavramı dolayımında anlatmak isterim.
Dünya sevgisi kavramını  ünlü siyaset ve sosyal bilimci Hannah Arent’in  yazılarından tanıyoruz.   Dünya,  bir yandan içinde yaşadığımız gezegenimiz ve  onun bize sunduğu  tüm olanaklara,  ekolojik sisteme  işaret eder . Ancak aynı zamanda Dünya,  yeryüzünün fiziksel olanakları içinde, insanların birlikte hareket ederek, çok çeşitli ilişkiler ağı içinde oluşturdukları ve hayatlarına anlam kazandıran tüm pratikleri, kurumları, kültürleri de içerir.   Dünya sevgisi yani  amor mundi;   bizlere sunulmuş  olan  fiziksel  doğa ile insanlararası  oluşturulan dünya arasında uyum sağlamayı,  her ikisini de koruma ve özen göstermeyi, sunulmuş olana minnet duymayı   ve Dünya’yı yaşamaya uygun bir yer olarak gelecek kuşaklara aktarma duygusu ve  sorumluluğunu  anlatır.
Amor mundi sadece soyut bir kavram değil, öncelikle bunun  pratikte hayata geçirilebilmesinin olanaklarını içinde barındırıyor.  Yani  gezegenimizi ve   hepimizi ilgilendiren konularda  birlikte düşünmeye, hatırlamaya,  ortak sorunlarımız üzerinde tartışarak çözümler aramaya ve  dayanışma içinde ortak hareket etmeye  olanak tanıyan  kamusal alanın önemini vurguluyor.   Zeytince Derneği,  benim yaşamımda, amor mundinin gerçekleşebilirliğinin önemli yollarından birisidir.
Doğanın sundukları ile uyumlu  yaşam biçimleri önerebilmek ve bunu birlikte düşünüp  eyleyerek  hayata geçirebilmek, içinde çelişkiler barındıran zor bir    süreç elbette.  Bu süreçte,   bir yandan modern yaşam ile geleneksel yaşam; kadim kültür/bilgi ile çağdaş kültür/bilgi ; doğallık ile günümüz teknolojisi arasında var olan çelişkileri sürdürülebilir kılan yaratıcı çözümler bulmak gerekiyor.  Diğer yandan  birbirimizle gerçek anlamda iletişim kurabilmemiz ve dayanışma içinde hareket edebilmemiz için;   her birimizin farklılıklarının ve bezersizliklerinin karşılaştığı,  kimi zaman çelişkilerin  kaçınılmaz olduğu bir ortamda mutlakçılığa ve tek doğruculuğa değil uzlaşmaya  ve çoğulluğa dayalı bir iletişim kültür ve etiğini öğrenmemizi ve geliştirmemizi  gerektiriyor.   Çoğulluk  esasında   gezegenimizin ve doğanın  de ilkesi.   Benim için   Zeytince derneği,  hem  içimizde  hem de dışımızdaki ve  doğadaki çoğulluğu,  zihinsel olarak da  uygulamada da  deneyimlediğim ve öğrendiğim  çok kıymetli   bir yolculuktur.
 
PINAR BÖRÜ

Ankara’da doğdum ve tam bir şehir çocuğu olarak büyüdüm. “Kekiğin kokusunu tanıyıp onu nerede bulacağımı bilmeden”.  Matematik bölümünde lisansımı, İktisat’ta yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda İktisat’ta doktora eğitimimi sürdürmekteyim.  Yeşile yüzümü dönüşüm Ekolojik İktisat’a merak salmam ile başladı. Zeytince’nin oluşumu ile bu dönüş filizlenmeye ve büyümeye başladı. Bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerimizle dünyada insanlar için oluşturduğumuz yolların çıkmaz olduğunu fark edişim ve bir alternatif arayışımla içinde yer aldığım Zeytince ile yepyeni bir yolu şekillendirmede bir rolüm olduğu için mutluyum.

SELİN TUNÇER

Deniz ve nergis kokulu Karaburun’dan İzmir’e iş sebebiyle göç etmiş bir ailenin ikinci kızı olarak dünyaya geldim.

Ulaşımın güçlüklerle sağlandığı köyümün (Eğlenhoca) varlığı öyle değerliydi ki… Burada edindiğim yaşama dönük her deneyim ışığım oldu. Ama aslolan ailem gibi köklerine bağlı bir zeytin ağacının altında büyümüş olmaktı.

Zeytinin kendini doğuran kadim ruh taşıyan ilk ağaç oluşu, insanın kendini tanıma sürecinde hep etkili olmuştur. Düşüncelerin felsefenin elinde hayat bulduğu gibi.

Doğa ile özenli bir ilişki kurmayı amaçlarken Zeytince Derneğinin varoluşunda buldum kendimi. Herkese ait olan ama aslında kimsenin olmayan Zeytince Derneğinin, biz gittikten sonra da yaşanabilir olan başka bir dünyasına yol alıyorum şimdi de.

YEŞİM VARDAR
 (İZMİR,1987)
Kısa özgeçmiş: 2011 yılında Ege Üniversitesi İktisat lisans mezuniyetinin ardından, 2013 yılında Ege Üniversitesi  İktisat Tezli Yüksek lisans eğitimine başlamış bulunmaktayım. Tez yazım aşamasında araştırmalarım sürerken, özel sektörde dış ticaret alanında aktif olarak çalışmaktayım.
Motivasyon: İzmir’in Karaburun- Eğlenhoca Köyü’nde zeytin tarlalarımızda çocukluğumun geçtiği günlerde aslında farkında olmadan hiç vazgeçemeyeceğim bir alışkanlığı edindiğimi öğrendim. Doğayla iç içe olma. Rüzgarın keskin soğuğunu da, güneşin bunaltıcı sıcaklığını da dedemlerden hatta dedemlerin dedelerinden kalan zeytin ağaçlarının altında hissettim. Dizlerim toprağa dayanmayı daha o yaşlardan öğrendi. Ben büyüdüm zeytin ağaçlarımız ise hala eskisi kadar güzel ve sağlıklı. Okuduğum, öğrenebildiğim, kaynaklardan yaptığım araştırmaların yanı sıra zeytinin bu uzun ömrünü bizzat yaşayarak dokunarak öğrenmeyi başaranlardanım. Eğitim ve geçim sağlama amaçlı zorunlu olarak şehre doğru kayan hayatımda hep bir yanım doğaya yakın ona özlem ve hasretle devam etti.
Bu bağlamda kuruluşundan beri içinde bulunduğum Zeytince, şehirde yaşayan ve yüzünü doğadan hiç çevirmemiş bir grup araştırmacının ekolojik alternatif yaşam alanları yaratmayı hayal etmesiyle yola çıkmıştır. Kendini daha çok yolda keşfetme kararı ile de herkesin kendinden izleri gösterme olanağını sunabilmektedir.
Zeytince ile birlikte, ekolojik yaşamda zeytin ile bir bütün olarak yaşamanın keşfedemediğim sırlarına ulaşmayı, organize olmuş bilginin ortaya çıkaracağı katma değeri gözlemlemeyi, gerektiğinde bildiklerimi katarak gerektiğinde yeni araştırmalara katılarak zeytin hakkında doğadan gelen ama bilinmeyen tüm güzellikleri bulabilmeyi öğreneceğimize inanıyorum. Zeytince gün geçtikçe artan katılımcıların pozitif enerjisi sayesinde ve doğada yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldukları gerçeğinden yola çıkarak toprağın bereketli meyvesi zeytinin hakkettiği değeri görmesine yardımcı olacağına inanıyorum.